2ο Συνέδριο Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, Καρπενήσι 27-29 Μαρτίου 2015

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, διοργανώνει το 2ο Συνέδριο της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος στο Καρπενήσι, από 27 έως 29 Μαρτίου 2015.

Σας παραθέτουμε το Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα

Γραμματειακή Υποστήριξη: Mideast Travel
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Άση Παπαδοπούλου
Απευθείας γραμμές Τηλ.: 211 2118804 & 2112118850
Email: [email protected], www.mideast.gr