2ο Συμπόσιο Πυρηνικής Καρδιολογίας, Αθήνα 2-3 Δεκεμβρίου 2017

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο «Στράτος Βασσιλικός»,Αθήνα.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα.
Γραμματεία: SPEG Consulting. Τηλ.: 210 5238777, Fax: 210 5203710, E-mail: [email protected]