2ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη  Μαιευτική, Αθήνα 28-29 Μαρτίου 2015

Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

28 – 29 Μαρτίου 2015

Τόπος: Αίγλη Ζαππείου

www.2debatesobgyn.mdcongress.gr

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]