2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Καρπενήσι 14-17 Σεπτεμβρίου 2017

Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας & Υπέρτασης

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017 – Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MONTANA

Τελικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

Free Spirit

Τηλ.: 210 6048260, 210 6047476
Fax.: 210 6047457

email: [email protected]