2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και προκλήσεις», Βόλος 19-22 Οκτωβρίου 2017

Διεξαγωγή του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και προκλήσεις» το οποίο συνδιοργανώνεται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19-22 Οκτωβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Γραμματεία Συνεδρίου

  • Μεσογείων 15, 11526, Αμπελόκηποι, Αθήνα
  • Γεωργία Κατερινιού / Γκεγκάι Αλμπίνα
  • +30 210-7499300 / 309
  • (+30) 210 7705752
  • [email protected]