2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής και 1ο Νοσηλευτικό Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, Θεσσαλονίκη 17-19 Οκτωβρίου 2014

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής – 1ο Πανελλήνιο Συνέδριo ΠεριεγχειρητικήςΝοσηλευτικής,Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Porto Palace. 17-19 Οκτωβρίου 2014

 

Παρακαλώ πατήστε εδώ για το Τελικό Πρόγραμμα

Φόρμα υποβολής εργασιών στο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής

Φόρμα υποβολής εργασιών στο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής

Παρακαλώ πατήστε εδώ για τη Φόρμα Συμμετοχής

Πληροφορίες:
Global Events

Σταδίου 50 Α, Πυλαία,55535 Θεσσαλονίκη
Τηλ : 2310 247743 | 2310 247746 Fax : 2310247746
E-mail: [email protected]