2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (ΠΕΣΦΦΑ), Θεσσαλονίκη 2-3 Δεκεμβρίου 2017
Η ομάδα ΑΤΡ (Aristotle Team of Pharmacy), σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.),  μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου το Νοέμβρη του 2016. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. και απευθύνεται στους φοιτητές των σχολών Φαρμακευτικής, καθώς και των λοιπών σχολών Επιστημών Υγείας.
Πληροφορίες-επικοινωνία

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου: atp.pharm.auth.gr/pesffa2017
Η ιστοσελίδα της ομάδας: atp.pharm.auth.gr
Η σελίδα της ομάδας στο Facebook:  ATP-Aristotle Team of Pharmacy
Το E-mail της ομάδας: [email protected]
Δούρου Ανθή
Υπεύθυνη Τύπου  2ου Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.
Τηλ.: 6979667217
LinkedIn: Anthi Dourou