2ο Επιστημονικό Forum “Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία. Από την έρευνα στην πράξη”, Αθήνα 25-26 Απριλίου 2014

2o Επιστημονικό Forum ” Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία. Από την έρευνα στην πράξη ”

Ημερομηνία:  25 & 26 Απριλίου 2014

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, St. George Lycabettus Boutique Hotel

Οργάνωση: Έταιρεία Μελέτης Νέων Φαρμακων στην Ογκολογία

Διοργανωτής: GK advertising
Site: www.gkad.gr
E-mail [email protected],

Tηλ.:210 8764725, 2108764705, 6945 597848, 6932 342935

Φαξ: 210 8764877
Online Εγγραφές: www.gkad.gr

Site: www.gkad.gr