2η Πανελλήνια Συνάντηση “AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ”, Αθήνα 19-21 Σεπτεμβρίου 2014

Διοργανώνεται η 2η Πανελλήνια Συνάντηση “AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 19 – 21   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014,  στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να δείτε την Α’ Ανακοίνωση.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών στην

2η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες είναι η 15η Ιουλίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών είναι η 15η Ιουλίου 2014

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες και Αναρτημένες Ανακοινώσεις.Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν στο ειδικό τεύχος με τις

«Περιλήψεις των Ανακοινώσεων» όπως ακριβώς θα αποσταλούν, με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο χωρίς άλλη διόρθωση.

Γι΄ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν σωστά οι παρακάτω οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

• Ο τύπος της γραμματοσειράς να είναι Arial, τo μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι 11 pt και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

• Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο το δυνατόν πιο βραχύς.

• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα. Πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα

ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο – π.χ. Φράγκος Άγγελος.

• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς

και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα.

• Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες).

• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτέλεσμα, Συμπέρασμα.

• Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο

κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική ονομασία τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας τη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mastermind.gr/content/aids-hepatitis-2014.

Περιλήψεις εργασιών που θα υποβληθούν μέσω fax δε θα γίνονται δεκτές.

• Με την ορθή υποβολή της περίληψης της εργασίας σας θα εμφανίζεται το μήνυμα «Η υποβολή της περίληψης της εργασίας σας είναι επιτυχής».

• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της συγγραφικής ομάδας.

• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές.

• Οι εργασίες δεν πρέπει να έχουν προηγουμένως ανακοινωθεί σε άλλο ελληνικό συνέδριο ή δημοσιευθεί σε τόμο πρακτικών ελληνικού συνεδρίου.

• Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου 2014 θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ποίες εργασίες έγιναν αποδεκτές από το Συνέδριο και με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Η εγγραφή στην 2η Πανελλήνια Συνάντηση “AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ” είναι δωρεάν.

Πληροφορίες:

The Mastermind Group
Μαραθωνομάχων 26, 151 24 – Μαρούσι
τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1
φαξ. 210 6827409
e-mail.
[email protected]
web site. www.tmg.gr