2η Επιστημονική Διημερίδα Αμβρακικού, Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015

2η Διημερίδα με θέμα: <<Η άσκηση της Ιατρικής στο Πλαίσιο της Π.Φ.Υ. στην Περιφέρεια>>, που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΠρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Γραμματεία:

Vita Congress

Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 54 360, Fax: 210 72 54 363
e-mail: [email protected], web: www.vitacongress.gr