19ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής με θέμα «Οξυγόνο & Οξυγονοθεραπεία», Αθήνα 25-26 Νοεμβρίου 2016

Το Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», διοργανώνει το 19ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής με θέμα «Οξυγόνο & Οξυγονοθεραπεία».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 25-26 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά το διήμερο του Συνεδρίου αποτελούν στο σύνολο τους μια βασική ανασκόπηση όλων των γνώσεων των σχετικών με το Οξυγόνο και την Οξυγονοθεραπεία στη ΜΕΘ, στα Επείγοντα, στις πτέρυγες και στο σπίτι.

Στους συμμετέχοντες, μαζί με την εγγραφή τους, θα διατεθεί και το ομώνυμο βιβλίο “Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Οξυγόνο & Οξυγονοθεραπεία”

Το Συνέδριο μοριοδοτείται και φέτος με 18 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης CME-CPD (από τον Π.Ι.Σ.).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να δείτε το προκαταρκτικό συνημμένο πρόγραμμα του συνεδρίου ή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας.

P.C.O.: Mideast Travel Worldwide: Γεωργία Κριτσωτάκη Τηλ.: 211 2118849, Fax: 210 6426147, e-mail: [email protected], website: www.mideast.gr