18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

Χρόνος: 16 – 18 Οκτωβρίου 2015

Τόπος:  Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

http://18perinatal.mdcongress.gr

Πληροφορίες:

Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]