18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας Αθηροσκλήρωσης & Αγγειακής Νόσου, Αθήνα 22-24 Οκτωβρίου 2015

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου
έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί
22-24 Οκτωβρίου 2015 στο
Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

Για να ενημερωθείτε για το Επιστημονικό Πρόγραμμα παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες του Συνεδρίου υποβάλλοντας τις περιλήψεις σας έως  11 Σεπτεμβρίου 2015

Μορφή Περιλήψεων Εργασιών
• Οι περιλήψεις να είναι γραμμένες σε μορφή αρχείου Microsoft Word for Windows
• Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 300-350 λέξεις.
• Να αναφέρονται ευδιάκριτα ο τίτλος της περίληψης, τα ονόματα των συγγραφέων και οι επίσημες ονομασίες των κέντρων προέλευσης των συγγραφέων. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με εκθέτες.
• Να αναγράφονται σε χωριστό αρχείο τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για αλληλογραφία συγγραφέα (διεύθυνση οικίας, e-mail, κινητό τηλέφωνο).

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων
Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected]