18ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής με θέμα «Καρδιακή Ανεπάρκεια & Στεφανιαία Νόσος», Αθήνα 27-28 Νοεμβρίου 2015

Το Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», διοργανώνει το 18ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής με θέμα «Καρδιακή Ανεπάρκεια & Στεφανιαία Νόσος».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 27 – 28 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά το διήμερο του Συνεδρίου αποτελούν στο σύνολό τους μια βασική ανασκόπηση όλων των γνώσεων των σχετικών με την Καρδιακή Ανεπάρκεια & τη Στεφανιαία Νόσο στη ΜΕΘ και στα Επείγοντα.

Στους συμμετέχοντες, μαζί με την εγγραφή τους, θα διατεθεί και το ομώνυμο βιβλίο “Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Καρδιακή Ανεπάρκεια & Στεφανιάια Νόσος”, 1.230 σελίδων.

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 18 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης CME-CPD (από τον Π.Ι.Σ.) και με 5 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (από την Ε.Ν.Ε.).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να δείτε το συνημμένο πρόγραμμα του συνεδρίου ή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας.

P.C.O.: Mideast Travel Worldwide: Άση Παπαδοπούλου Τηλ.: 211 2118804, Fax: 210 6426147, e-mail: [email protected], website: www.mideast.gr