18η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων ΒΔ Ελλάδος, Ιωάννινα 22-23 Ιανουαρίου 2015
Ημερομηνίες διεξαγωγής:
22-23 Ιανουαρίου 2016
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Οργάνωση:
Ρευματολογική Κλινική Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ιστοσελίδα:
Κατεβάστε