18η Δερματολογική Διημερίδα: Το Δέρμα από 0 έως 100, Αθήνα 7-8 Δεκεμβρίου 2018