17ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 1-3 Νοεμβρίου 2013

Η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής διοργανώνει το 17ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, στην Αθήνα στις 1-3 Νοεμβρίου 2013
στο  Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Α΄ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορίες:

MD congress

Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222

E mail: [email protected]

Site: www.mdcongress.gr