17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας, Θεσσαλονίκη 15-18 Μαρτίου 2018

Μεταξύ 15 και 18 Μαρτίου 2018 θα λάβει χώρα το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.
Η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης Αγγειοχειρουργικής.

Πληροφορίες:

Ελληνική Εταιρεία
Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής