17ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, Αθήνα 21-22 Ιουνίου 2019

17ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

21 & 22 Ιουνίου 2019 | Μαιευτήριο ΙΑΣΩ, Αθήνα

Πληροφορίες:
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Δ/νση: Αλκαίου 10, 11528 Αθήνα

Τηλ.: 210 7774607

Φαξ. 210777460

e-mail: [email protected]