17ο Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 8-9 Δεκεμβρίου 2017
8-9 Δεκεμβρίου 2017

Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

Οργάνωση:
Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 29 Οκτωβρίου 2017

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πληροφορίες