16ο Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, Αθήνα 27-29 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Κλινική ΙΑΣΩ, (Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Αθήνα)
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Ξενοδοχείο Hilton (Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα), Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΛΩΣΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Επίσημες γλώσσες του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το Σεμινάριο μοριοδοτείται από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία με 5 μόρια και αναγνωρίζεται επισήμως από την EFC (European Federation for Colposcopy) με πιστοποίηση και ανανέωση της πιστοποίησης.

Μάθετε περισσότερα εδώ