16ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Αθήνα 14-17 Μαρτίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με χαρά σας προσκαλεί στο 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 17 Μαρτίου 2018 στο Ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας.

www.16synedrioede2018.gr

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Περίληψης Εργασιών την Δευτέρα 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του 16ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο…

read more

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Για την οποιαδήποτε πληροφορία στο πλαίσιο του 16ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Συνεδριακής & Τουριστικής Υποστήριξης Congress World, στους αριθμούς 210 7210001, 210 7210052

Εσωτερικά τηλέφωνα Συνεδρίου:
Υποβολή Εργασιών: 220
Εγγραφές: 221
Τουριστικές Υπηρεσίες: 206