16ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος, Λάρισα 1-3 Νοεμβρίου 2013
Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης & Έρευνας, σε συνεργασία με την Cleveland Clinic, πρόκειται να λάβει χώρα στην Λάρισα, στο ξενοδοχείο Larissa Imperial, 1 – 3 Νοεμβρίου 2013.
Πληροφορίες:
The Mastermind Group
Μαραθωνομάχων 26, 151 24 – Μαρούσι
τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1
φαξ. 210 6827409
e-mail. [email protected]

web site. www.tmg.gr