16ο Επιστημονικό Συνέδριο Οφθαλμολογικής Εταιρείας Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου 2019, Μαρώνεια Ροδόπης 29-30 Ιουνίου 2019

29-30 Ιουνίου 2019 στη Μαρώνεια στο ξενοδοχείο KING MARON

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου

Πληροφορίες