15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2018

Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στηνΑθήνα.

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.eefiap2018.gr/

Γραμματεία του συνεδρίου

logo-premium_02

Βασ. Ηρακλείου 47 | Τ.Κ. 54623 | Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 226 250, 2310 219 407, φαξ: 2316 009 072
e-mail: [email protected]
fb: Premium Events

www.premium-events.gr