15ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, Αθληνα 15-17 Ιουνίου 2017

15ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου

Γυναικολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

15 – 17 Ιουνίου 2017,

Πρακτικό Μέρος: 15/6 Μαιευτήριο ΙΑΣΩ-Αθήνα &

Θεωρητικό Μέρος: 16 & 17/06 Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

www.athensefc2017.mdcongress.gr

Πληροφορίες:

MD Congress