15ος Κύκλος ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, Ναύπλιο 1-3 Μαρτίου 2019
15ος Κύκλος ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
“Γήρας και Νεφρός”

1-3 Μαρτίου 2019

Ξενοδοχείο Amalia, Ναύπλιο
Επικοινωνία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15
Τ.Κ.:11528, ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 210 7298586
Fax: 210 7237705
E-mail: [email protected]