14ο Συμπόσιο Εντατικής Ιατρικής Ενόπλων Δυνάμεων, Αθήνα 20-21 Μαΐου 2016

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες & Τόπος Διεξαγωγής 
To  14ο Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις  20 & 21 Μαΐου 2016, στο Αμφιθέατρο 251 Γ.Ν.Α..

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME  UEMS  , θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME  CPD  ) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Γραμματεία  Συνεδρίου 
Innovative Conventions Bureau (ICB)
Αγίων  Αναργύρων 34, 15124, Maroussi,
ηλ: 210 4122250-51
Fax: 210 41222530
www.icb.gr, [email protected]