14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, Αθήνα 29-31 Μαρτίου 2018

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πληροφορίες:

Global Events


50A Stadiou Str., 55534 Pilea
Thessaloniki, Greece

T: +30 2310 247743/34
F: +30 2310 247746
E: [email protected]
www.globalevents.gr