14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, Αθήνα 6-7 Μαρτίου 2015
Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνκής Αγγειολογικής Εταιρείας θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 06-07 Μαρτίου 2015.   Το link για το site του συνεδρίου είναι www.angiologycongress.gr
Γραμματεία Συνεδρίου
Alpha Public Relations 
Health Communications Agency

Member of inVentiv Health & Chandler Chicco Agency

Νίκη Μητά
Account Director

28 Akadimias Ave., GR 10671, Αthens, Τ: +30 210 364 5629 | F: +30 210 364 4441 | M.: +30 6942 989 814
E-mail: [email protected] | web: www.apr.com.gr