14ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα 5 & 6 Απριλίου 2014

Η Εταιρεία Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Κεντρικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το 14ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας στις 5 και 6 Απριλίου 2014 στο Ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial στη Λάρισα.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει κόστος εγγραφής.

Πληροφορίες:

Γραμματεία Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Tηλ. & fax  2413501113
EVEREST TRAVEL & CONGRESSES
Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
Τηλ: 2103249242, 2103249542
Fax: 2103242395