13ο Πολυθεματικό Συνέδριο Λακωνίας, Σπάρτη 2-3 Δεκεμβρίου 2016

Το 13ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας,  φέτος διεξάγεται στις 2 – 3 Δεκεμβρίου 2016 στη Σπάρτη.
Το Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο είναι η κορυφαία Επιστημονική Εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
2-3 Δεκεμβρίου 2016

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Στην ιστοσελίδα www.gk.gr περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο συνέδριο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: GK, Conference Management PR & Communication
Τηλ: 210 – 6897552 Fax 210 6897555
E-mail: [email protected]
Site: www.gk.gr