13ο Πανελλήνιο Συνέδριo Γεροντολογίας & Γηριατρικής με θέμα: «Προκλήσεις στη φροντίδα των ηλικιωμένων στην Ελλάδα της κρίσης», Αθήνα 26 – 28 Φερβρ. 2015

Τίτλος: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής

Νέες Ημερομηνίες: 26-28/02/2015

Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Royal Olympic

Επιστημονικός φορέας διοργάνωσης: Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

 

Εγγραφές: μέσω της online φόρμας έως τις 20/02/2015

Υποβολή περιλήψεων: μέσω της online φόρμας έως τις 23/01/2015

 

Website: www.gerontology2015.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6231305

Email επικοινωνίας: [email protected]

 

Πληροφορίες

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS

Μ. Μπότσαρη 10, Τ.Κ. 14561, Κηφισιά

Τηλ: 210 6231305 (εσωτ.: 214)

Fax: 210 8014247

e-mail: [email protected]