13ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα: «ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2015

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 13ο ετήσιο συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα «ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», στις 26 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Athens Ledra.

Στόχος του συνεδρίου είναι επιχειρήσεις και φορείς που εκπροσωπούν τόσο την επιχειρηματική κοινότητα όσο και την ευρύτερη κοινωνία, να ενημερωθούν αφενός για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ΕΚΕ και της αειφόρου ανάπτυξης και αφετέρου να αναγνωρίσουν τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της υπεύθυνης, βιώσιμης και υγιούς επιχειρηματικότητας.

Το 13ο ετήσιο συνέδριο ΕΚΕ αγγίζει την «καρδιά» της Εταιρικής Υπευθυνότητας: την εταιρική κουλτούρα. Η νοοτροπία, οι αξίες καθώς και τα εργαλεία που κάθε επιχείρηση διαθέτει καθορίζουν την πορεία της και τη διάθεσή της να αλλάξει προκειμένου να αναπτυχθεί. Ειδικότερα οι θεματικές του συνεδρίου είναι: Οι Βέλτιστες Πρακτικές ξεκινούν από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών: Πως χτίζεται η κουλτούρα εταιρικής βιωσιμότητας, Προς μία νέα έννοια της Αξίας, Integrated Reporting: Τι σημαίνει για την εταιρία μου. Στην επιτυχημένη πρωτοβουλία CSR Marketplace, εταιρίες θα παρουσιάσουν πρακτικές ΕΚΕ ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά στοιχεία για το συνέδριο (πρόγραμμα & έντυπο συμμετοχής), θα βρείτε εδώ.