13ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύουσας Θεραπείας, Ιωάννινα 29-30 Μαρτίου 2019

29-30 Μαρτίου 2019
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Οργάνωση
Εταιρεία Μελέτης Κλωνικής Ετερογένειας της Νεοπλασίας – ΕΜΕΚΕΝ

Σε συνεργασία με την
Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες