12ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας, Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2015

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

http://www.mdcongress.gr

Πληροφορίες:

Στέλλα Διακοπούλου

logo_web

Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή 15343  
Τηλ. +30 210 60 74 205

Fax  +30 210 60 74 222

E-mail [email protected]

Web site www.mdcongress.gr