12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, Λάρισα 29-31 Μαΐου 2020

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας και Νευροακτινολογίας, θα διεξαχθεί29-31 Μαΐου 2020 στη Λάρισα, στο Grecotel Larissa Imperial Hotel.

Δείτε εδώ την Α΄ Ανακοίνωση

Γραμματεία Συνεδρίου:
Γραμματεία Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας
Τηλ. 210 72 58 550
Ε-mail: [email protected]
Web: http://www.epemvatiki.gr
Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 20, 115 28 Αθήνα