12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων, Αθήνα 6-8 Νοεμβρίου 2019

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019 – Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

ΑΘΗΝΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ WYNDHAM 

Επικοινωνία:

Free Spirit

Τηλ.: 210 6048260, 210 6047476
Fax.: 210 6047457

email: [email protected]