12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα «Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον», Αθήνα 19-21 Μαρτίου 2018

O Τομέας Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής της  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) και η Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας  (Ε.Ε.Δ.Υ), πραγματοποιούν το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα «Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον», στις 19 – 21 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα (ξενοδοχείο Royal Olympic).

Α’ Ανακοίνωση

Γραμματεία Συνεδρίου

cid:image001.jpg@01CAA424.9A8F4920

12 Thessalonikis Str., GR 15344 Gerakas, Athens – Greece

Tel.: 210 – 6048260 – Fax: 210 – 6047457

E-mail: [email protected], Website: www.free-spirit.gr