11ο Συνέδριο Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Καλαμάτα 9-10 Μαρτίου 2018

09 – 10 Μαρτίου 2018
Ξενοδοχείο Elite City Resort, Καλαμάτα

Οργάνωση:
Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος
Συνδιοργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος

Πληροφορίες