11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 14-17 Απριλίου 2016

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 -17 Απριλίου 2016
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

Τελική ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών: 15 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα

Επικοινωνία

VitaCongress

Παπαδιαμαντοπούλου 4
11528 Αθήνα
Tηλ. (210) 72 54 360
Fax. (210) 72 54 363
e-mail: [email protected]