11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη 1-2 Νοεμβρίου 2019

Το 11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας
που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου και το
Γ’ Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
σε συνεργασία με την Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (O.N.E.O.) πραγματοποιείται
στη Θεσσαλονίκη στις 1-2 Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Porto Palace,
παρακαλούμε βρείτε εδώ το επιστημονικό πρόγραμμα.

Πληροφορίες:

E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
154 El. Venizelou Str N. Smyrni, Athens, Greece, 171 22
Tel.: +30 210 98 80 032 (ext. 44)
Fax.: +30 210 98 81 303
e-mail: [email protected]
Web:www.events.grwww.ets.grwww.dmc.gr