11η Ημερίδα Οδοντιατρικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα 10 Ιουνίου 2016

Ο Οδοντιατρικός Τομέας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας διοργανώνει την ημερίδα με θέμα :

<<Less is more : Από την επέκταση προς πρόληψη στην οδοντιατρική της ελάχιστης παρέμβασης>>

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Αμφιθέατρο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Χαιρετισμό της Προέδρου

Επιστημονικό Πρόγραμμα της Ημερίδας

Ελεύθερη Είσοδος

Γραμματειακή Οργάνωση: Mideast Travel Worldwide
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γεωργία Κριτσωτάκη
t: 211 211 8849 f: 210 642 6147
e: [email protected]
www.mideast.gr