10ο Σεμινάριο , Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2013

10o Σεμινάριο “Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας”
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2013

ξενοδοχείο Stratos Vassilikos (Μιχαλακοπούλου 184)

Πληροφορίες:

MD Congress

Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]