10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιωάννινα 25-27 Μαΐου 2018

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 25 – 27 Μαΐου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 10 Απριλίου 2018

Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 2 Μαΐου 2018

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο
Συνεδριακή A.E./ Conferre S.A.
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ: 26510 68610, Fax: 26510 68611, E: [email protected], W: www.conferre.gr