10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κεφαλαλγίας , Αθήνα 15-17 Μαρτίου 2018

15 – 17 Μαρτίου 2018

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Αθήνα

 

Πληροφορίες:

ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ Α.Ε.
ΝΙΚΗΣ 16  

10557 ΑΘΗΝΑ

T +30 210 7254383-385 
F +30 210 7254384