10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανδρολογίας, Αθήνα 17-18 Μαρτίου 2017
Crown Plaza, Αθήνα
17-18 Μαρτίου 2017

Πληροφορίες
Free Spirit
Θεσσαλονίκης 12
153 44 Γέρακας Αττικής
τηλέφωνο: 210 6048260
fax: 210 6047457
e-mail [email protected]