10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας 2019, Αθήνα 20-22 Ιουνίου 2019

20-22 Ιουνίου 2019
Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα

Οργάνωση
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου (ΕΛ.Ι.Ε.Κ.)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Οργάνωση
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου (ΕΛ.Ι.Ε.Κ.)
http://www.eliek.gr/
Εγγραφές – Πιστοποίηση
Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.