10ες Αλλεργιολογικές Εξελίξεις 2017, Καρπενήσι 17-19 Νοεμβρίου 2017

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 – Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΝΤΑΝΑ

Πληροφορίες:

Free Spirit

Τηλ.: 210 6048260, 210 6047476
Fax.: 210 6047457

email: [email protected]