1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Β.Ε.Ε.Ο. – 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Ε.Ε. & Ο.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2017

Η Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Ο.Ε.Β.Ε.) είναι στην ευχάριστη θέση και συνδιοργανώνουν με τη συμμετοχή και του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος (Ε.Σ.Ο.Ε.) το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριό τους, σε συνδυασμό με το 1ο Συνέδριο της Βαλκανικής Εταιρείας Ειδικών Ορθοδοντικών (B.A.O.S.), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2017, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ, στη Θεσσαλονίκη.
Μπορείτε να βρείτε εδώ ηλεκτρονικά την Πρώτη Ανακοίνωση του Συνεδρίου προς ενημέρωσή σας, καθώς και εδώ το Έντυπο Υποβολής Περιλήψεων, το οποίο σε περίπτωση υποβολής εργασίας θα πρέπει να συμπληρωθεί στην επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου που είναι η αγγλική.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ και το συνοπτικό πρόγραμμα εδώ.

Επικοινωνία

Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Εργαστήριο Ορθοδοντικής

Οδοντιατρικό Τμήμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54124

Τ.Θ. 50071

Τηλ.: +30 2310 999556
Φαξ: +30 2310 999549
www.orthoebe.gr | [email protected]